CÔNG THỨC CHO CUỘC SỐNG

  1. Biết rõ điều mình muốn là gì
Giấc mơ sẽ giúp chúng ta tìm ra điều gì mà bạn mong đợi thực sực trong cuộc sống này.

2. Biết rõ ai có điều mình muốn.

Trái tim hạnh phúc sẽ giúp bạn đạt được bất kì điều gì trên thế gian này.

3. Biết rõ điều họ muốn và cho họ điều họ muốn.

Khi bạn đã lựa chọn được con đường của mình thì sẽ có hàng ngàn tinh tú dõi theo và hướng dẫn bạn.

4. Hỏi họ điều họ muốn.

Khi bạn đi trên con đường đó, bạn sẽ hiểu được những sắc màu của thế giới này.

5. Hỏi họ cho đến khi mình đạt được điều mình muốn.

Trái đất là hành tinh tuyệt vời nhất và I live in beautiful VIETNAM. I LOVE YOU! ^_^

Related posts

Leave a Comment