CÔNG THỨC CHO CUỘC SỐNG

Biết rõ điều mình muốn là gì 2. Biết rõ ai có điều mình muốn. 3. Biết rõ điều họ muốn và cho họ điều họ muốn. 4. Hỏi họ điều họ muốn. 5. Hỏi họ cho đến khi mình đạt được điều mình muốn.

Đọc Tiếp...